Svetový deň utečencov 2024

Text [fjúžn]
FOTO Radovan Dranga

Nádej ďaleko od domova – Svet aj pre utečencov

Každý rok 20. júna si celý svet pripomína Svetový deň utečencov, medzinárodný deň na počesť ľudí, ktorí boli nútení utiecť zo svojej domovskej krajiny. Cieľom tohto významného podujatia je šíriť povedomie o výzvach, ktorým utečenci a utečenky čelia a o potrebe účinných dlhodobých riešení pri začleňovaní ľudí nútených opustiť svoj domov do hostiteľských komunít.

Svetový deň utečencov 2024 vyzdvihuje význam solidarity. Solidarita znamená prijať utečencov a utečenky medzi seba, zameriavať sa na ich prínos pre spoločnosť a zamýšľať sa nad výzvami, ktorým čelia. Solidarita s ľuďmi, ktorí sú nútení utiecť, znamená aj hľadanie riešení ich ťažkej situácie a vytváranie príležitostí, aby mohli prosperovať v komunitách, ktoré ich prijali.

UNHCR, Agentúra OSN pre utečencov, Slovenská humanitná rada a Nadácia Milana Šimečku spoluorganizujú 22. júna 2024 v Bratislave verejné podujatie pri príležitosti Svetového dňa utečencov.

Hlavným posolstvom je, že existuje „Nádej ďaleko od domova – svet aj pre utečencov“. Cieľom tohtoročného podujatia je ukázať, prečo a ako môže svet urobiť viac pre začlenenie utečencov a utečeniek, vytvárať tak nádej a prinášať konkrétne riešenia, ako aj informovať o potrebe otvárať príležitosti a o prínosoch inklúzie.

O podujatí

Podujatie sa začne 22. júna o 14.00 hod. na Primaciálnom námestí, kde sa verejnosť zhromaždí na Dáždnikovom sprievode.

Sprievod vyvrcholí na Tyršovom námestí. Tu sa návštevníci a návštevníčky môžu tešiť na bohatý multižánrový program s aktivitami pre všetky vekové kategórie.

Podujatie je bezplatné, otvorené pre verejnosť a pozývame všetkých, aby sa k nám pridali a vyjadrili svoju podporu utečencom a utečenkám na Slovensku.

ENGLISH

World Refugee Day 2024

Hope away from home –  A world where refugees are always included

Each year on 20 June, the world celebrates World Refugee Day, the international day to honour people who have been forced to flee. This significant event seeks to spread awareness about the challenges faced by refugees and the need for effective long-term solutions in including them into their host communities.

World Refugee Day 2024 focuses on the importance of solidarity. Solidarity means keeping our doors open, celebrating their strengths and achievements, and reflecting on the challenges they face. Solidarity with people forced to flee also means finding solutions to their plight and ensuring they have opportunities to thrive in the communities that have welcomed them.

UNHCR, the UN Refugee Agency, the Slovak Humanitarian Council and Milan Šimečka Foundation have co-organized a public celebration in Bratislava on 22 June 2024 in honor of the World Refugee Day.

With a key message that there is ‘Hope away from home – a world where refugees are always included’, the 2024 celebrations aim to show how and why the world can do more to include refugees, generating hope and action and to communicate the need for solutions and the power of inclusion.

ABOUT THE EVENT

The event will begin at 2:00 p.m. at Primate´s square on 22 June, where the community will gather for the Umbrella parade.

The march will culminate at Tyršák, where visitors can enjoy a rich multi-genre program featuring activities for all ages and backgrounds.

The event is free and open to the public, and all are encouraged to attend and show their support for refugees in Slovakia.

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter