O nás

fjúžn.sk je portál Nadácie Milana Šimečku o nových menšinách, cudzincoch a cudzinkách a ďalších minoritných skupinách, ktoré tvoria rozmanitú spoločnosť.

fjuzn team
[fjúžn] team, foto: Michal Babinčák

Publikujeme rôzne príbehy o ľuďoch, ktorí majú korene v zahraničí, ale Slovensko je už ich domovom. Chceme prezentovať hlasy v spoločnosti, ktoré je málo počuť, no sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. V prevažne negatívnej atmosfére, ktorú okolo seba vytvára slovo migrácia prinesieme hlbšie nahliadnutie do tejto komplexnej témy.

16. ročník festivalu [fjúžn] 2021. Video: Ľubo Baran, hudba: Milan André Boronell – notice me

Misia

V duchu myšlienky Milana Šimečku – Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený zrakom – sa na fjúžn.sk venujeme témam, ktorým je v mediálnom prostredí vyčlenený len malý priestor, no z hodnotových hľadísk ich považujeme za zásadné. Snažíme sa ponúknuť interpretáciu a riešenia tém, fenoménov a problémov spojených s migráciu. Chceme ponúkať nielen relevantné dáta a informácie, ale tiež spoluvytvárať verejnú diskusiu.

Vízia

V Nadácii Milana Šimečku chceme aktívne prispieť k tomu, aby sa na Slovensku podporovala rozmanitosť a vytvárali rovné podmienky pre všetkých. Veríme, že každý človek má právo byť akceptovaný ako plnohodnotný člen spoločnosti.

Redakcia

Šéfeditorka
Anna Jacková, novinárka

Redakčná rada
Alena Holka Chudžíková, sociologička, výskumníčka
Elena Gallo Kriglerová, sociologička, výskumníčka
Jana Gombiková, autorka a fotografka fjúžn.sk
Kristína Hamárová, novinárka
Laco Oravec, bývalý riaditeľ Nadácie Milana Šimečku
Piotr Gaska, fotograf a autor fjúžn.sk

Vydavateľ
Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5
811 03 Bratislava
IČO: 17314178

tel./fax.: +421 2 544 335 52
mobil: +421 918 519 628, +421 911 898 255
e-mail: nms@nadaciams.sk
web: www.nadaciamilanasimecku.sk

ISSN 2453-9554
Periodicita vydávania – 2x do týždňa

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter