O nás

fjúžn.sk je portál Nadácie Milana Šimečku o nových menšinách, cudzincoch a cudzinkách a ďalších minoritných skupinách, ktoré tvoria rozmanitú spoločnosť.

[fjúžn] team, foto: Michaela Nagyidaiová

Publikujeme rôzne príbehy o ľuďoch, ktorí majú korene v zahraničí, ale Slovensko je už ich domovom. Chceme prezentovať hlasy v spoločnosti, ktoré je málo počuť, no sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. V prevažne negatívnej atmosfére, ktorú okolo seba vytvára slovo migrácia prinesieme hlbšie nahliadnutie do tejto komplexnej témy.

16. ročník festivalu [fjúžn] 2021. Video: Ľubo Baran, hudba: Milan André Boronell – notice me

Misia

V duchu myšlienky Milana Šimečku – Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený zrakom – sa na fjúžn.sk venujeme témam, ktorým je v mediálnom prostredí vyčlenený len malý priestor, no z hodnotových hľadísk ich považujeme za zásadné. Snažíme sa ponúknuť interpretáciu a riešenia tém, fenoménov a problémov spojených s migráciu. Chceme ponúkať nielen relevantné dáta a informácie, ale tiež spoluvytvárať verejnú diskusiu.

Vízia

V Nadácii Milana Šimečku chceme aktívne prispieť k tomu, aby sa na Slovensku podporovala rozmanitosť a vytvárali rovné podmienky pre všetkých. Veríme, že každý človek má právo byť akceptovaný ako plnohodnotný člen spoločnosti.

Redakcia

Šéfeditorka
Ivana Kohutková

Redakčná rada
Jana Gombiková, autorka a fotografka fjúžn.sk
Kristína Hamárová, novinárka
Elena Senková

Vydavateľ
Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5
811 03 Bratislava
IČO: 17314178

tel./fax.: +421 2 544 335 52
e-mail: nms@nadaciams.sk
web: www.nadaciamilanasimecku.sk

ISSN 2730-1125

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter