EMCA

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe

EMCA – Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít

Predmetom projektu je tvorba kultúrneho podujatia festivalu [fjúžn] v Bratislave a v ďalších slovenských mestách, ale aj rôzne nové formáty a aktivity. Aktivity približujú témy migrácie, slobody prejavu, či života a pôsobenia cudzincov a cudziniek na Slovensku. Práve prostredníctvom takýchto aktivít projekt prináša priestor pre posilňovanie hlasu cudzincov a ich komunít a približuje tieto témy aj širokej verejnosti. Projekt tiež umožňuje registráciu mesta Bratislava do medzinárodnej siete ICORN. Sieť združuje mestá poskytujúce útočisko autorom, umelkyniam či novinárom, ktorí sú za svoju tvorbu prenasledovaní. Ambíciou projektu, je aj snaha, aby mesto počas trvania projektu privítalo aj svojho prvého rezidenta či rezidentku, ktorá tu bude môcť tvoriť v bezpečí a slobodne.

  • Názov projektu: EMCA – Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2023
  • Prijímateľ: Nadácia Milana Šimečku
  • Schválený projektový grant: 182 130 €
  • Projektová zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5388906/

“Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít” (EMCA) je projekt, na ktorom od roku 2020 pracujeme vďaka podpore Grantov EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

https://www.youtube.com/watch?v=qPqTbClcrPI&t=74s&ab_channel=GrantyEHPaN%C3%B3rskanaSlovensku

Výstupy

Už niekoľko rokov po sebe sme v spolupráci so združením literárnyklub.sk na festival [fjúžn] pozývali hostí či hostky zo siete ICORN. Ide o prenasledovaných umelcov či novinárky, ktorým bolo v niektorom zo zapojených miest poskytnuté útočisko. Bratislavu tak v minulosti navštívili napríklad novinárka Nazeeha Saeed, spisovateľ Mohammad Habeeb či karikaturista Khalid Albaih.

Na túto pravidelnú a prínosnú spoluprácu sme sa spolu s partnermi z literárnyklub.sk a nórskej organizácie ICORN rozhodli nadviazať projektom EMCA. Projekt nám umožní pripojiť Bratislavu do tejto medzinárodnej siete miest a privítať prvého človeka, ktorý tu bude môcť tvoriť slobodne a v bezpečí.

Okrem toho vďaka projektu zorganizujeme ďalšie dva ročníky festivalu [fjúžn] v Bratislave aj [fjúžn] na cestách v iných slovenských mestách a ďalšie zaujímavé podujatia.

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter