Vyhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže ART OF FJÚŽN

Text Anna Jacková
GRAFIKA Matúš Hnát

Téma migrácie a integrácie cudzincov a cudziniek ešte stále rozdeľuje spoločnosť. Počúvame názory, že cudzinci ohrozujú našu kultúru, že nám berú prácu, že nie sú prínosom pre našu krajinu. Mnohí a mnohé pritom osobne nepoznajú žiadnych migrantov či utečencov.

Na Slovensku pritom dnes žije už vyše 150 tisíc cudzincov a cudziniek. Sú našimi susedmi, kolegami, priateľmi či dokonca rodinnými príslušníkmi. Tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto krajiny a prispievajú k rozvoju slovenskej spoločnosti. Predstavujú svet, ktorý máme doma. Slovensko vždy bolo a vždy bude multikultúrnou krajinou. A práve národnostné, etnické a náboženské menšiny – tie staré i tie nové – ju robia pestrejšou a bohatšou.

V Nadácii Milana Šimečku sme preto vyhlásili už druhý ročník súťaže pre vizuálne umenie ART OF FJÚŽN s témou Svet, ktorý máme doma. Zámerom výzvy bolo objavovať prejavy rozmanitosti v každodennom živote Slovenska či v iných krajinách. Obraz o migrácii často určujú najmä politici a migračná karta sa vyťahuje ako politická agenda s prímesou strachu a ohrozenia. Autori a autorky “dostali” do rúk takúto migračnú kartu a vo svojich prácach mohli nanovo nastaviť pravidlá hry. Akceptovali sme práce z celého spektra vizuálneho umenia, ktoré zachytávali stretávanie, prenikanie a miešanie rôznych kultúr, interkultúrne spolužitie či kultúrnu diverzitu.

Spomedzi 50 prihlásených prác vybrala porota v zložení Olja Triaška Stefanović (predsedníčka poroty, fotografka), Lenka Kukurová (kurátorka, umelecká kritička a aktivistka), Anna Jacková (šéfeditorka fjuzn.sk), Mykola Kovalenko (grafický dizajnér) a Piotr Gąska (fotograf) tri víťazné práce a jedno špeciálne uznanie.

1. miesto:  WANG-JIA-MIN

Názov: Invisible 

Hodnotenie poroty: Univerzálne posolstvo je spracované jednoduchým a pritom nápaditým grafickým spôsobom, ktorý symbolicky odkazuje k potrebe korekcie spoločenského nastavenia. Aktívne grafické gesto vyjadruje snahu o zmenu a potrebu aktívneho prístupu každého z nás.

2. miesto: Katarína Šoltisová

Názov: Vietnamské rezance

Hodnotenie poroty: Dielo odľahčeným spôsobom spracúva závažnú spoločenskú tému: spolužitie a prelínanie kultúr. Odkaz k folklóru pointu diela hravo približuje širokej verejnosti a robí ho miestne špecifickým.

3. miesto: pidzej

Názov: Svet, ktorý (ne)máme doma!

Hodnotenie poroty: Dielo trefne vypovedá o bariérach v spoločnosti, pričom využíva minimálne grafické prostriedky na dosiahnutie maximálneho účinku výpovede.

Špeciálne uznanie: Alejo Cañer

Názov: Cage

Komentár poroty:

Porota ocenila silné a jasné grafické spracovanie, ktoré reaguje nielen na tému tohtoročného open callu Svet, ktorý máme doma, ale aj na situáciu, ktorú prežívame posledné mesiace – na pocit izolácie a osamelosti.

Víťazné diela spolu s ďalším výberom poroty budete môcť v objekte Archipelágo na Tyršovom nábreží v Bratislave. Všetky prihlásené práce nájdete na webe festival.fjuzn.sk.

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter