Víťazkou plagátovej súťaže Refjužn Poster sa stala Kamila Valešová

Text [fjúžn]
FOTO Michal Babinčák

Pandémia koronavírusu zasiahla ľudí po celom svete. Niektorí sme sa mohli izolovať doma, iní však museli svoj domov z rôznych dôvodov opustiť a aj počas tejto neľahkej situácie sú stále na úteku. Každý rok si 20. júna počas Svetového dňa utečencov pripomíname silu a odvahu týchto ľudí.

Až 1 % ľudstva bolo podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov nútené migrovať kvôli vojne, konfliktom či prenasledovaniu. Takmer 80 miliónov ľudí nedobrovoľne opustilo svoje domovy, ktoré im nedokázali poskytnúť bezpečie. Nikdy v histórii ich nebolo viac ako dnes.

V Nadácii Milana Šimečku sme spolu s ďalšími organizáciami pravidelne pri príležitosti Svetového dňa utečencov pripravovali komunitné podujatie zakončené Dáždnikovým pochodom ulicami Bratislavy. Keďže verejný život sa počas pandémie zastavil, vyhlásili sme plagátovú súťaž Refjúžn Poster. 

Autorov a autorky sme vyzvali, aby reagovali na aktuálnu situáciu v súvislosti s migráciou a obmedzením pohybu. Kam by ste migrovali, ak by ste mohli? Je pohyb možný pre všetkých rovnako? Na aké limity naráža naša solidarita? Dotýka sa pandémia všetkých rovnako? Máme ešte väčší strach z neznámeho? Je hlas zraniteľných skupín dostatočne počuť? Kam by ste ušli vy, ak by ste museli opustiť svoj domov? A myslíte, že by vás hostiteľská krajina privítala? Ako reagujete na výroky: „nie som rasista, ale…“, „tak si ich zober domov…“?

Spomedzi 77 prihlásených prác vybrala odborná porota v zložení Olja Triaška Stefanović (predsedníčka poroty, fotografka), Pavel Choma (grafický dizajnér), Kvet Nguyen (študentka fotografie), Michaela Kučová (publicistka a organizátorka kultúrnych podujatí), Ivana Šáteková (výtvarníčka) a Anna Jacková (šéfeditorka fjuzn.sk) tri víťazné plagáty. Okrem toho mohla verejnosť zahlasovať za svoj obľúbený plagát, ktorý získal Cenu verejnosti. 

1. miesto:  Kamila Valešová / Bariéry

Komentár autorky: Bariéry môžu mať konkrétnu hmotnú podobu, ale často sú to práve tie neviditeľné, zakorenené v nás, ktoré sa oveľa ťažšie prekonávajú.

bariery_online_data.jpg

Hodnotenie poroty: Porota oceňuje originálny prístup autorky, ktorá dômyselným spôsobom reagovala na výrazne nízky počet udelených azylov na Slovensku. Jednoduchým, ale prekvapivým vizuálnym uchopením štatistického údaju otvára hlbšiu diskusiu kolektívnych identít, nielen z pohľadu prijímania utečencov a utečenkýň, ale aj akejkoľvek inakosti v spoločnosti. Víťazný návrh ponúka reflexiu toho, čo je považované za akceptovateľné, čo ešte spĺňa kritérium “slovenskosti” a čo sa už vymyká zaužívanému vnímaniu “nášho”.

2. miesto: Kristián Štupák / It’s closed

Komentár autora: Séria ilustrácií s názvom “It’s closed“ vyobrazuje myšlienkové pochody a následné predstavy súvisiace s témou migrácie. Ilustrácie zobrazujú situácie, ktoré zažívajú utečenci počas ich presunu z vlastnej krajiny. Ilustrácie sa takisto zaoberajú otázkou: Koľko si toho musia utečenci vytrpieť a zažiť, aby prišli niekam, kde sa im bude ľahšie žiť? Ilustrácie majú pôsobiť neutrálne voči každej národnosti či rase, pretože mnoho ľudí po celom svete sa stretáva s odmietaním či vyhosťovaním z krajín, do ktorých chceli prísť za lepším životom.

stupak1.png

Hodnotenie poroty: Pri sérii troch ilustrácií porota oceňuje vynikajúcu výtvarnú kvalitu s jasným autorským prístupom. Autor citlivým spôsobom poukazuje na často bezradné situácie a niekedy až nedôstojné podmienky, v ktorých sa ľudia na úteku ocitnú. Silná emócia začarovaného kruhu, z ktorej sa dá vymaniť len veľmi ťažko, adresne zobrazuje byrokratizmus akejkoľvek prijímajúcej krajiny. 

3. miesto: Igor Kupec / Utečeniec, 480 000, Cycle

2%20(1).jpg

3%20(1).jpg

Hodnotenie poroty: Porota oceňuje rôznorodosť všetkých troch návrhov v rovnako vysokej kvalite. Autor vytvára vtipné a úderné posuny známych zobrazení, v ktorých svojimi zásahmi prináša nové prieniky a prepojenia globálnych tém a lokálneho kontextu. 

Cena verejnosti: Zuzana Valášková / Pozor!

Komentár autorky: Tému migrovania verzus uzavretia hraníc som spracovala pomerne nadľahčene. Všetko sa točí okolo spoločnosti, ktorú tvoria ľudia. Čo ak by sa začali všetky nariadenia, práva a povinnosti vzťahovať aj na zvieratá? Alebo dokonca na vodu, ktorá prúdi celým svetom?

zuzana%20valaskova%20(pozor!%20_%20warning!)_01%20(1).jpg

Všetky práce si môžete pozrieť v tomto linku. 

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter