trʌst

Text Aleš Vojtášek
FOTO Aleš Vojtášek

Fotografický projekt /trʌst/ forografa Aleša Vojtáška je akýmsi voľným pokračovaním portrétnej série I AM IN, s ktorou sa verejnosť mala možnosť podrobnejšie zoznámiť v minulom roku. Integrácia, ako stále aktuálnejší fenomén dnešnej doby, prináša do spoločnosti nové otázky, reálie a výzvy. Na rozdiel od projektu I AM IN, ktorý prezentoval integráciu na základe desiatich konkrétnych osobností, obohacujúcich slovenskú spoločnosť, v projekte /trʌst/ sa autor rozhodol na daný fenomén pozrieť obšírnejšie. Integrácia je dlhodobý proces a zasahuje do rôznorodých oblastí života. Rodina, láska, socializácia, sociálne štruktúry, osobné a pracovné plány – skrátka život. Dôvera sa stala istým pojítkom aktuálnej kolekcie a v najrôznejších podobách sa zrkadlí v konkrétnych životných príbehoch.

Portrétované osobnosti si zvolili Slovensko za svoju domovinu, za miesto osobnej, či kariérnej pôsobnosti a aj napriek zahraničnému pôvodu, s dôverou ostávajú Slovensku verní, aj v turbulentných časoch, keď nie jeden Slovák hľadá útočisko v zahraničí.

Tieto osudy sú živou a dynamickou súčasťou spoločnosti a okrem osobitej cesty formujú aj spoločnosť ako celok. V kontexte danej problematiky sa s dôverou stretávame dnes a denne. Je tak súčasťou aj nášho osobného príbehu. Autor pri inštalácií pamätal na tento fakt a na jeho základe zvolil aj adekvátnu formu prezentácie. Z ohraničeného priestoru galérie sa tentokrát posunul bližšie k ľuďom. Ulice a námestia sú už zo svojej fluktuačnej podstaty rozličných životných príbehov plné. Citylighty, primárne slúžiace ako médium na šírenie reklamy, poslúžia na ušľachtilejší cieľ. Ulice mesta sa tak zmenia na istú pouličnú galériu a tak ako aj v bežnom živote nám umožnia stretnutie s daným príbehom na miestach, kde prirodzene patrí, vzniká.

Výtvarník a fotograf Aleš Vojtášek sa svojou tvorbou zameriava najmä na umeleckú a módnu fotografiu. Nebráni sa však prieniku aj do iných médií ako sú napríklad koláže, maľba, video či  umelecké inštalácie. Pre jeho tvorbu je vždy typický aj druhý plán a diela reflektujúce dobu. Sociálne skupiny, náboženstvo, shopoholizmus, konzum, matéria vs. duchovno, sloboda, útlak, integrácia – to je len zlomok tém z autorovho portfólia. Aleš Vojtášek má za sebou viaceré výstavy a umelecké projekty. S jeho prácami sa mohli diváci stretnúť okrem Slovenska aj v ďalších krajinách Česká republika, Poľsko, Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Rusko, Mexiko a Kolumbia.

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter