Pomocť novým pomôže všetkým

Text Monireh Brigolin
FOTO Michaela Nagydaiová

Výber esejí z otvorenej výzvy OPEN CALL FOR WRITERS. Cudzinky a cudzinci sa v nich podelili o svoje skúsenosti so životom na Slovensku.

Ak by som mala na opis svojej identity, vzťahu k ľuďom a prepojenia so svetom a okolím použiť len dve slová, bola by som určite obyvateľkou zeme.

Narodila som sa v Taliansku, vyrástla v Chorvátsku, pomáhala som v Izraeli, študovala vo Veľkej Británii, pracovala v Srbsku a od istého času aj na Slovensku. Všade som bola doma a v každej krajine som zanechala kus svojho srdca. Moje väzby k všetkým týmto miestam určite posilnili tamojšie vzťahy a zážitky. Čo však vo mne zachovalo najsilnejší dojem, boli dobré skutky, ktoré som pre iných mohla vykonať s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi.  

Bol som vychovaná ako bahájka, čo znamená, že som bola odmalička obklopená ľuďmi rôznych kultúr, krajín a náboženstiev; utečencami a menšinami, a všetci títo ľudia formovali môj všeobjímajúci a všeakceptujúci svetonázor. Učili ma, že sme všetci kvetinami v jednej záhrade, ktorej krása sa premieta do rozmanitosti farieb, vôní a odrôd. Toto prirovnanie tu bolo pre mňa vždy, keď som sa sťahovala z jednej krajiny do druhej. Zahrnulo ma okamžitou láskou a spojením s akýmkoľvek miestom, kde som bývala. 

Neznamená to ale, že ma na mojich cestách nestretli žiadne prekážky. Musela som si vždy zvyknúť na novú kultúru, tradície, zmýšľanie a udomácniť sa v nich, necítiť sa sama. Je to učenie a proces plný nových vedomostí. Aby som v ňom uspela, musela som vykročiť zo svojej komfortnej zóny a zamyslieť sa: “Ako prispieť svojou troškou do chodu krajiny, kde teraz žijem? Akými maličkosťami môžem pomôcť svojmu okoliu?” Čo keby som začala tým, že sa zoznámim so svojimi susedmi? Rozhodnutie bolo na mne – mohla som sa aktívne zapojiť, alebo ostať v pozadí.

Znalosť chorvátčiny mi určite pomohla porozumieť slovenčine a lepšie zapadnúť do miestnej komunity. V práci ale hovorím hlavne anglicky, čo mi veľmi nepomáha viesť hlboké a otvorené rozhovory, ktoré by ma s anglicky nehovoriacimi Slovákmi a Slovenkami zblížili. Niekedy si všímam malú bariéru medzi mnou a mojimi kamarátmi, ktorí prepnú do slovenčiny, aj keď im angličtina nerobí problémy – cítim sa zrazu odrezaná od konverzácie. Závisí to aj od témy, ktorú preberáme a do akej miery ju chcem pochopiť. Nedostatok slovnej zásoby však nepomáha v žiadnom prípade. Chápať a byť pochopenou pre mňa vždy znamenalo cítiť sa ako doma, akceptovaná, vážená, jednoducho viditeľná.

Spájanie má dve strany. Na jednej je človek, ktorý sa zaujíma a rešpektuje nový jazyk a na druhej miestni obyvatelia, ktorí sa snaží spoznať človeka, čo sa úplne sám, alebo len so svojimi najbližšími, práve prisťahoval do ich zeme. Vďaka malým, ale empatickým gestám mojich nových priateľov, ktorí sa snažili vcítiť do kože človeka na míle vzdialeného od svojej rodiny, som sa v novej krajine cítila ako doma rýchlejšie. Navštívili ma cez víkend, pozvali ma k svojim rodičom na obed, poslali za mnou niekoho, kto býval nablízku. 

Na Slovensku to s vítaním cudzincov a cudziniek nie je až také ružové a určite je čo zlepšovať. Ak mám byť úprimná, každá zem, v ktorej som nejaký čas bola, má v tejto oblasti podobné nedostatky – niektoré menšiny či skupiny utečencov budú preferované pred inými. Dôvodom naprieč krajinami je, že sa stále nevnímame ako jedno ľudstvo – nie je to len koncept, ktorý funguje v teoretickej rovine, sú to voľby, ktoré musíme každý deň znova a znova vedome spraviť.

Možno sa pýtate, ako tento koncept preniesť do reality. Skúsme začať od seba a zamyslieť sa nad tým, ako sa môžeme zbaviť stereotypov a predsudkov, ktoré sme si vedome či nevedome prevzali z rodín, okolia, médií. Nebojme sa o nich pochybovať a vzdorovať im – sú to koniec koncov len zbytočné bariéry, ktoré si vytvorilo ľudstvo samo. Vykročme na cestu poznania tým, že pomôžeme neznámemu človeku. K všetkým ľuďom, ktorých stretneme, aj k svojím susedom cez chodbu, pristupujme s láskou a láskavosťou. Možno poslúžime ako svetlý príklad mladším generáciám a naučíme ich niečo o tom, ako sa buduje inkluzívne a srdečné prostredie. 

Čo ste ochotní a ochotné spraviť pre svojho nového suseda alebo susedku vy?

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter