OPEN CALL: WE WANT YOUR… POSTERS! svk verzia

Text [fjúžn]
GRAFIKA Matúš Hnát

Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje pri príležitosti Svetovéhodňa utečencov 20. júna 2020 otvorenú výzvu na návrh plagátov. Spomedzi nich vyberie odborná porota troch víťazov alebo víťazky, ktorí a ktoré si odnesú ceny v hodnote – 1. miesto 300 eur, 2. miesto 200 eur a 3. miesto 100 eur. Okrem toho vyhlásime aj Cenu verejnosti. Víťazné práce odprezentujeme počas festivalu [fjúžn] a uverejníme vo festivalovom magazíne. Posledný termín na zaslanie prác je 15. júna 2020. 

Aktuálna situácia s koronavírusom nám nedovolí usporiadať tradičnú Parádu s Dáždnikovým pochodom. O tomto čase by sme inokedy už horúčkovito pripravovali bohatý inkluzívny program s komunitami cudzincov cez ochutnávku afganskej či somálskej kuchyne, prezentáciu ukrajinskej i bahájskej komunity až po Dáždnikový pochod zameraný na podporu utečencom a utečenkám. Ale nezúfajte! Celý svet pod jednou strechou sa teraz presúva do vašich domov. A vašich kreatívnych výstupov.

Čo hľadáme?

Svetový deň utečencov (World Refugee Day), ktorý pripadá na 20. jún, nám pripomína, že každý 108. človek na svete bol donútený utiecť zo svojho domova kvôli vojne alebo prenasledovaniu. 

V čase pandémie, keď krajiny uzavreli svoje hranice a pohyb ľudí sa zastavil, nie je ale pre všetkých možné zostať doma, praktizovať sociálny dištanc či pravidelne si umývať ruky. Pandémia koronavírusu nás izolovala, ale ponúka nám možnosť prejaviť záujem a solidaritu o druhých. Téma migrácie a ľudí na úteku rozdeľuje spoločnosť, cítime preto potrebu pozrieť sa hlbšie na tento fenomén a skúmať, čo ja za naším strachom z neznámeho. 

Vytvorte plagáty, ktoré budú reagovať na aktuálnu situáciu v súvislosti s migráciou a obmedzením pohybu. Kam by ste migrovali, ak by ste mohli? Je pohyb možný pre všetkých rovnako? Na aké limity naráža naša solidarita? Dotýka sa pandémia všetkých rovnako? Máme ešte väčší strach z neznámeho? Žijú vo vašom susedstve cudzinci? Je hlas zraniteľných skupín dostatočne počuť? Kam by ste ušli vy, ak by ste museli opustiť svoj domov? A myslíte, že by vás hostiteľská krajina privítala? Ako reagujete na výroky,  “nie som rasista, ale..”, “tak si ich zober domov…”?

Diela nesmú podporovať potláčanie ľudských práv a slobôd alebo šíriť národnostnú, rasovú, náboženskú, triednu alebo inú nenávisť proti inej skupine ľudí. Diela, ktoré nesúvisia s témou otvorenej výzvy, nebudú akceptované.

Všetky práce, ktoré budú spĺňať kritériá výzvy, zverejníme 20. júna 2020. Spomedzi nich vyberie odborná porota troch víťazov alebo víťazky, ktorí a ktoré si odnesú  ceny v hodnote – 1. miesto 300 eur, 2. miesto 200 eur a 3. miesto 100 eur. Okrem toho vyhlásime aj Cenu verejnosti.

Cena poroty:

 1. miesto – 300 eur

 2. miesto – 200 eur

 3. miesto – 100 eur

Porota: 

 1. Olja Triaška Stefanović (predsedníčka poroty) / fotografka, vizuálna umelkyňa a vedúca Katedry fotografie a nových médií na VŠVU

 2. Pavel Choma / grafický dizajnér, pedagóg a autor výstavných expozícií

 3. Kvet Nguyen / študentka fotografie

 4. Michaela Kučová / publicistka a organizátorka kultúrnych podujatí

 5. Ivana Šáteková / výtvarníčka

 6. Anna Jacková / šéfeditorka portálu multikulti.sk a projektová manažérka Nadácie Milana Šimečku

Olja Triaška Stefanović (predsedníčka poroty)
olja triaska stefanovic.png

Olja Triaška Stefanović sa narodila v Novom Sade v Srbsku. V roku 2007 ukončila magisterské štúdium fotografie v ateliéri profesorky Miloty Havrankovej na bratislavskej VŠVU a doktorandské štúdium na katedre intermédií a multimédií ukončila v roku 2017 u profesora Antona Čierneho. V roku 2015 bola vyhlásená fotografkou roka na Slovensku a pravidelne vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2013 na Rádiu FM moderuje diskusnú reláciu o vizuálnom umení a kultúre Triaška & Čejka_FM. Aktuálne pôsobí na VŠVU ako vedúca Katedry fotografie a nových médií a zároveň ako odborná asistentka v ateliéri doc. Jany Hojstričovej fotografia – realita – konštrukcia, kde vyučuje odborný predmet – vznik fotografickej knihy.

Pavel Choma
pavel choma.pngPavel Choma je uznávaný grafický dizajnér, pedagóg a autor výstavných expozícií. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafického dizajnu u prof. Jozefa Chovana. Dlhé roky sa venuje pedagogickej činnosti. V roku 2003 habilitoval na docenta a v súčasnosti pôsobí ako vedúci ateliéru a vedúci Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave. Ako pedagóg svojim osobným a hlavne odborným postojom ovplyvnil a vychoval silnú generáciu grafikov. Venuje sa aj voľnej tvorbe a výtvarným prácam v spojení s architektúrou. Nemožno obísť ani jeho knižné realizácie. Je držiteľom niekoľkých ocenení za tvorbu. Pavel Choma aktívne a nezištne dlhodobo spolupracuje pri organizovaní Trienále plagátu Trnava buď ako člen organizačného výboru, alebo ako člen medzinárodnej poroty. Žije v Žiline, kde od roku 1992 vedie vlastné štúdio grafického dizajnu.

Kvet Nguyen
kvet nguyen.png

Kvet, občianskym menom Nguyen Thi Hoa, je druhogeneračná Vietnamka, ktorá sa narodila na Slovensku. Vyrastala v Nových Zámkoch, kde na ňu ľudia neboli zvyknutí a dávali jej to pocítiť gestom, slovom i poznámkami. Študentka na katedre Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vo svojej tvorbe pracuje s pocitmi diaspór a ich neskorších generácií. Zhmotňuje veci, ktoré tvoria identitu. Vychádza z histórie, ktorú pozná, aj keď naráža na jej limity. Zároveň sa pýta, čo po nej ostane. Na konci výskumu neočakáva konkrétnu odpoveď, usiluje sa skôr otvoriť samotnú tému identity diaspór. Jej zámerom je pýtať sa otázky, ktoré možno nebudú úplne zodpovedané, no zanechajú stopu a v budúcnosti pomôžu iným tieto otázky zodpovedať.

Michaela Kučovámiska kucova.png

Michaela Kučová pôsobila vo viacerých nadáciách, venuje sa organizácii kultúrnych podujatí a publicistike. Spolupracovala na projektoch ako PechaKucha Night Bratislava, Dymová hora, Cena Oskára Čepana, Biela noc, Question of Will, festival Brak či [fjúžn]. Jej texty ste mohli čítať aj v SME, Denníku N, Pravde, Profile, Artalku či Kapitáli. Pôsobila v odborných porotách Radio_Head Awards, Fest Anča či vo Fonde na podporu umenia.

Ivana Šáteková
ivana satekova.pngIvana Šáteková vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Je finalistkou Essl Art Award 2013 a držiteľkou Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2014. Má za sebou viacero úspešných samostatných výstav. Vo svojej tvorbe využíva najmä kresbu, maľbu a výšivku. Cez nekompromisný humor, iróniu a nadhľad sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam. Je členkou kresliarskeho tria Dzive a členkou redakčného tímu časopisu pre deti Bublina.

Anna Jacková
anna jackova.pngAnna Jacková je projektovou manažérkou v Nadácii Milana Šimečku od roku 2017. Ako šéfeditorka viedla nadačný portál multikulti.sk (nielen) o migrácii a cudzincoch žijúcich na Slovensku. Spolupodieľa sa na príprave festivalu [fjúžn] a je hlavnou editorkou festivalových magazínov trʌst a Identity. Spolu s fotografom Tomášom Halászom pripravili fotografickú výstavu Odkiaľ si? s druhogeneračnými cudzincami a cudzinkami. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave a v minulosti pracovala ako redaktorka v tlačovej agentúre SITA, v Rádiu Devín či ako dokumentaristka pre organizáciu Post Bellum. 

Kto sa môže zapojiť?

Všetci! Bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate a či pôsobíte v grafickom dizajne, venujete sa ilustrácii, voľnému umeniu, študujete, tvoríte profesionálne či amatérsky… Stačí ochota sa pomocou umeleckého diela – plagátu zapojiť do rozsiahlej diskusie o rôznych podobách nútenej alebo dobrovoľnej migrácie a utečenectva.

Harmonogram súťaže:

 1. Deadline na zaslanie prác: 15. jún 2020

 2. Zverejnenie prác: 20. jún 2020 (o forme výstupu vás budeme informovať po 15.6.)

 3. Vyhodnotenie: 1. júl 2020

 4. Príprava výstavy a katalógu: júl – september 2020

 5. 15. ročník festivalu [fjúžn]: 15. – 25. september 2020 (prezentácia vybraných diel – o forme vás budeme informovať)

Technické parametre: 

 1. tlačové dáta (plagát) – formát 1000x700mm (na výšku) vo formáte PDF s rozlíšením 200 dpi

 2. tlačové dáta (do katalógu) – formát 100x70mm (na výšku) vo formáte PDF s rozlíšením 300 dpi

Pri tlačových dátach odporúčame farebný profil CMYK

 1. online dáta – formát A4 – 21 x 29.7 cm (na výšku) vo formáte .jpg alebo .png s rozlíšením 300 dpi

Pri online dátach odporúčame farebný profil RGB

Prihlasovací formulár*: https://forms.gle/HoJj1PkBqqhqCAD46

Pre prihlásenie vašej práce je potrebné vyplniť formulár.

 • Mail

 • Meno a priezvisko

 • Profesia alebo štúdium (oblasť, v ktorej pôsobíte)

 • Umelecké meno (meno, pod ktorým chcete vystupovať)

 • Názov práce

 • Sprievodný text k vizuálu

 • Technika

 • Link na stiahnutie práce

 • *Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov a súhlasíte so zverejnením vašej práce.

Od 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Na ich základe je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas s evidenciou vami poskytnutých údajov a súhlas so zasielaním informácií o našich aktivitách e-mailom. Chceme vás ubezpečiť, že vaše údaje sú u nás v bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením EÚ. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Nadácia Milana Šimečku používa vašu e-mailovú adresu výlučne na komunikáciu ohľadom súťaže a na zasielanie informácii a noviniek týkajúcich sa aktivít nadácie. Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov.

Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok nám píšte na info@fjuzn.sk

Rozmanitosti sa medze nekladú!

Vyhlasovateľ súťaže:

Nadácia Milana Šimečku je nezisková organizácia, ktorá nesie meno významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa v bývalom Československu. V rámci troch programov – Vzdelávanie, Aktívne občianstvo a Podpora inklúzie – sa zameriava na rozvíjanie otvorenej občianskej spoločnosti, obhajovanie ľudských a menšinových práv, zlepšovanie postavenia znevýhodnených skupín, vzdelávanie o rozmanitosti a výchovu k vzájomnému rešpektu. Od roku 1991 vydala viac ako 100 publikácií a vyškolila niekoľko tisíc pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo znevýhodnených skupín. Okrem toho organizuje pripomínacie podujatia k témam holokaustu či Novembru 89. Od roku 2006 organizuje najväčší multikultúrny festival na Slovensku [fjúžn]. Viac informácií nájdete na webe: https://www.nadaciamilanasimecku.sk/

Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku už od roku 2006 a postupne sa stal jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským i medzinárodným významom. Prekračuje rámec jedného druhu umenia a ponúka bohatý program zložený z koncertov, výstav, literatúry, divadla, filmu, workshopov, prednášok a prezentácií, diskusií, komunitných podujatí či programu pre deti, školských akcií a mnohých iných aktivít. Viac informácií nájdete na webe: www.fjuzn.sk

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter