FOTO: Odkiaľ si?

Text Anna Jacková
FOTO Tomáš Halász

Keď sme začínali s fotoprojektom s pracovným názvom Druhá generácia cudzincov (priznajúc, že aj samotné pomenovanie je istým spôsobom nálepkou), chceli sme zistiť, ako sa vnímajú ľudia, ktorí sa narodili na Slovensku, ale ich rodičia alebo jeden z nich pochádzajú zo zahraničia. Zaujímalo nás, či to túto generáciu nejako ovplyvnilo, čo tvorí ich identitu, kde je domov a či je pre nich vôbec dôležité, venovať sa tejto téme. 

Nepochybne, každý a každá z nás je súhrnom mnohých identít, ktoré sa časom menia, vystupujú do popredia alebo úzadia na základe životných udalostí, ovplyvňujú sa navzájom, no stále ústia do špecifickej jedinečnosti – konkrétneho človeka. Nasledujúce fotografie sú len prvým krokom ku človeku. Nekladú si za úlohu popísať, roztriediť, priradiť kategórie a jednoznačne odpovedať na otázku – kto si? Ponúkajú príležitosť bližšie spoznať príbehy ľudí, ktorých spája zahraničný pôvod ich rodičov, no ich výpovede sú tak rozmanité, že prekračujú zaužívané vnímanie toho, kto sme „my“ a kto „oni“. 

MIRIAM MOUANDOU: Nevyzerám ako väčšina Sloveniek, ale moja inakosť nie je podstatná. Dôležité je, aký som človek

BARHUM NAKHLÉ: Môj slovensko-arabský pôvod je súčasťou mňa a som tomu rád

SARA AZIMI: Identita nemusí vypovedať len o tom, že som Slovenka. Môžem byť aj prispievateľkou k zmene

SAMUEL ARBE: Ľudia si často myslia, že neviem po slovensky a pýtajú sa ma, odkiaľ „naozaj“ som

KVET NGUYEN: Považujem sa za Slovenku, ale som hlavne človekom

OLEKSANDRA OVČARENKO

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter