Ilustrácia z filmu Spirited Away

Na ceste k vakcíne proti COVID-19

Text Ahmed Ibrahim
FOTO Studio Ghibli

Pandémia COVID-19 prinútila vedeckú komunitu urýchlene hľadať riešenie. Výskumníci a vedci z najrôznejších oblastí spojili sily v neúnavnom boji proti koronavírusu. Čím silnejšia je naša spolupráca, tým rýchlejšie sa učíme. K máju 2020 (v čase vzniku tohto textu) sa po celom svete skúša 277 druhov liečby a 198 vakcín, z ktorých však väčšina nepreukáže žiadaný účinok a len veľmi malá časť z nich sa ukáže efektívnou a transformatívnou. Ako teda urýchliť strategické kroky k uspokojivému riešeniu aktuálnej pandémie?

Vychádzajme z faktu, že globálne výzvy vyžadujú univerzálne riešenia. Medzinárodná spolupráca môže vytvoriť platformu, ktorá nielenže skúma poznatky z rôznych uhlov pohľadu, ale zvyšuje aj efektivitu vedeckého výskumu tým, že zanalyzuje dostupné poznatky na všetkých úrovniach, a tým skráti cestu k vakcíne.

Poctivo vykonaný výskum by mal byť extrémne detailný a môže poskytnúť výsledky, ktoré sú zaujímavé, praktické, až transformatívne. Takýto výskum sa však opiera najmä o čas, ktorý je v tomto prípade tou najcennejšou komoditou. Je teda nevyhnutné spomaliť, zhodnotiť nadobudnuté dáta a neponáhľať sa s hĺbkovou analýzou toho, na čo výsledky poukazujú. Vakcína vyžaduje mnoho úspešných a spoľahlivých pokusov, a preto je cesta z laboratória k praktickému využitiu taká dlhá. Aj keď si odmyslíme dôležitosť času, stojí za to podporovať a veriť expertom. Bez týchto ľudí nie je šanca vírus poraziť.

Vedci a lekárski výskumníci sú pod obrovským tlakom urýchliť celý tento proces a prísť s rýchlym výsledkom, čo v mnohých vyvoláva obavy. Skutočné riziko tkvie v tom, že sa začnú využívať nespoľahlivé metódy liečby bez dostatočného overenia ich účinnosti. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že vedecká komunita potrebuje na zozbieranie spätnej väzby z vykonaných testov, vykonanie štatistickej analýzy a porovnanie záverov s expertmi z celého sveta minimálne jeden až dva roky. Až po tomto čase môžu odhaliť širokej verejnosti, ako funguje vakcína proti COVID-19.

Súrne potrebujeme od vedeckej komunity odpovede o vývoji pandémie na špičkovej úrovni, ale musíme rátať s tým, že nám budú zatiaľ poskytnuté len predbežné postupy, ktoré pomáhajú v jej prvých štádiách. Tieto čiastočné riešenia sa budú brať do úvahy, až kým sa nezavedie do praxe fungujúci druh liečby. Skutočnosť je taká, že sme na ceste k trvalému riešeniu. Oxfordská univerzita v posledných dňoch oznámila, že vyvinula vakcínu, ktorá sa na základe predbežných testov na 1 077 osobách ukázala bezpečnou. Tieto závery sú z vedeckého hľadiska sľubné, ale stále je neisté, či sa pri tomto spôsobe liečby preukážu nepriaznivé účinky alebo nie. Bude teda potrebné v najbližšej dobe vykonať ďalšie testy. Každá navrhnutá liečba musí byť detailne a opatrne sledovaná a okamžite prerušená, pokiaľ sa objavia akékoľvek nepriaznivé účinky. Musíme podporovať prácu vedeckej komunity. Všetci musíme teraz čeliť prekážkam a poskytovať im neochvejnú podporu, aby sme túto krízu zvládli.

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter