Mesto mnohých jazykov Komárno

Text Tina Hamárová
GRAFIKA Mykola Kovalenko

Sériu komponovaných podujatí [fjúžn] po Slovensku uzavrie v poradí štvrtý online [fjúžn] na cestách v Komárne. Spoznajte s nami vo štvrtok 20. mája svet, ktorý máme doma, a ktorý máme príležitosť spoznávať práve počas pandémie. LIVE STREAM začíname o 19:00 na Facebooku a Youtube.

Komárno je jedinečné mesto, v ktorom si možno viac ako inde uvedomujeme blízkosť hraníc medzi dvoma krajinami, prítomnosť rôznych národností a identít. Okrem ľudí so slovenskou, maďarskou či slovensko-maďarskou národnosťou v Komárne žijú aj cudzinci a cudzinky z rôznych kútov sveta, čo ešte viac zvýrazňuje jeho multikultúrnosť.

Hneď v úvode festivalu môžete spoznať Komárno očami Margit Garajszki, ktorá nás vo video komentovanej prehliadke [fjúžn] walk prevedie svojimi obľúbenými zákutiami v meste. Margit pochádza zo stredomaďarského mesta Dabas, kde si už na základnej škole našla vzťah k slovenskému jazyku, ktorý napokon vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ďalších študijných rokoch na VŠMU aktuálne pracuje ako dramaturgička a režisérka v komárňanskom Jókaiho divadle. Post-pandemickú sezónu v ňom otvorila práve jej adaptácia slovenskej divadelnej hry Tichý dom.

K divadlu sa v závere festivalu ešte vrátime, medzitým si však nenechajte ujsť diskusiu so zmiešanými pármi žijúcimi v Komárne a okolí s názvom Jeden pár, dve kultúry. Keďže Komárno nie je len multikultúrne, ale aj mnohojazyčné, diskusia bude v maďarčine a angličtine (so slovenskými titulkami). Jeden z hostí, učiteľ gitary Carlington Codner, sa v závere predstaví aj s krátkou ukážkou svojej tvorby.

Koniec festivalu [fúžn] v Komárne bude patriť opäť divadlu. Divadelno-výchovná dielňa Vekker sa predstaví s hrou Varieté X, ktorá rieši otázku xenofóbie a prečo sme tak citliví na cudzincov a cudzinky. Vekker Műhely sa venuje najmä alternatívnej výchovnej forme divadla a jeho zapojenie do vzdelávacieho procesu. Varieté X je zamerané najmä na stredoškolákov, no svojou aktuálnosťou približuje problémy ľudskej nenávisti všetkým divákom a diváčkam. Divadelné predstavenie bude v maďarčine so slovenskými titulkami.

Podujatie [fjúžn] na cestách: KOMÁRNO sa koná v spolupráci s Vekker Műhely, Gurigongo Symposium a Všesvet podcastom v rámci festivalu [fjúžn] na cestách, ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, ktorý podporil podujatie z verejných zdrojov. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a z projektu „EMCA – Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít“ financovaného Grantov EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

O festivale [fjúžn]

Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku už od roku 2006 a postupne sa stal jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským, ako i medzinárodným významom. Prekračuje rámec jedného druhu umenia a ponúka bohatý program zložený z koncertov, výstav, literatúry, divadla, filmu, workshopov, prednášok a prezentácií, diskusií, komunitných podujatí, či programu pre deti, školských akcií a mnohých iných aktivít. [fjúžn] dáva hlas cudzincom, migrantom a utečencom; prezentuje kultúru a život nových menšín; vytvára príležitosti na stretávanie; ukazuje rozmanitosť Slovenska; scitlivuje verejnosť; búra predsudky; spája. 

Počas podujatia chceme ukázať, že rozmanité a často nepoznané identity majú aj ľudia, ktorých spoločnosť “nálepkuje”. Kto som? U každého z nás má táto otázka rôzne aspekty, vyvíja sa v čase a v rôznych kontextoch. Utečenec, cudzinka, moslim, Afričanka…to všetko sú “nálepky”, ktoré bránia poznaniu toho druhého. Zámerom festivalu je odhaľovať viac a klásť si otázky Kto som? Kto si ty? Kto sme my? Zistiť, ako ľudia, ktorí sú našimi susedmi a susedkami a tvoria spolu s nami komunity, vnímajú sami seba.

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter