Fotoprojekt: Tu sa môžu miešať jablká a hrušky

Text Kvet Nguyen
FOTO Kvet Nguyen

Sme niekým iným, keď migrujeme? Moji rodičia ešte vždy nazývajú Vietnam svojím domovom, hoci ich trvalé bydlisko je už vyše 30 rokov na opačnom konci sveta. Migrácia na Slovensko zmenila mojich rodičov na neznámych cudzincov. Ich identity pripomínajú šíre plochy pozostávajúce zo zozbieraných diverzít. V určitom momente sa však každá spomienka alebo myšlienka, ktorá sa zdala byť novou, stane známou. Keď migrujeme, splývame s prítomnosťou a zároveň existujeme s vlastnou minulosťou. Splývať znamená stávať sa iným človekom, a predsa byť tým istým, dať kúsok nového sveta do toho pôvodného.  

Fotografie Kvet Nguyen môžete v rámci festivalu [fjúžn] vidieť v Onakô Tattoo na Špitálskej 20 v Bratislave od 24. septembra. Vernisáž začína o 18:00 hod. Okrem toho sa môžete prihlásiť aj na workshop Ako na ryžové halušky? Workshop pozostáva z práce s jedlom, konečným dielom budú vaše výtvory z jedla. Kvet Nguyen bude prítomná pre asistenciu a tipy, zároveň vám vaše konečné dielo odfotí. Na konci workshopu si dielo budete môcť vziať so sebou. Fotografie vám budú zaslané po postprodukcii, s vaším súhlasom budú zverejnené ako súčasť kolaboratívnej práce s Kvet Nguyen.

010994.jpg
010983.jpg

Prečítajte si rozhovor s Kvet Nguyen, ktorý vznikol počas minulého ročníka festivalu [fjúžn]
ako súčasť fotoprojektu Odkiaľ si?
KVET NGUYEN: Považujem sa za Slovenku, ale som hlavne človekom

O autorke:
Kvet, občianskym menom Nguyen Thi Hoa, je druhogeneračná Vietnamka, ktorá sa narodila na Slovensku. Vyrastala v Nových Zámkoch, kde na ňu ľudia neboli zvyknutí a dávali jej to pocítiť gestom, slovom i poznámkami. Študentka na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vo svojej tvorbe pracuje s pocitmi diaspór a ich neskorších generácií. Zhmotňuje veci, ktoré tvoria identitu. Vychádza z histórie, ktorú pozná, aj keď naráža na jej limity. Zároveň sa pýta, čo po nej ostane. Na konci výskumu neočakáva konkrétnu odpoveď, usiluje sa skôr otvoriť samotnú tému identity diaspór. Jej zámerom je pýtať sa otázky, ktoré možno nebudú úplne zodpovedané, no zanechajú stopu a v budúcnosti pomôžu iným tieto otázky zodpovedať.

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter