FJÚŽN magazín 2021

[fjúžn] Magazine: Call For Writers

Text [fjúžn]
FOTO: YOLK

Are you a foreigner living in Slovakia? Be part of the biggest multicultural event in Slovakia – Festival [fjúžn]. We are looking for writing contributors to our festival’s magazine

Theme: Relationships

We are primarily interested in articles reflecting the theme of RELATIONSHIPS. How do we create relationships with each other, with the country we live in, the European Union, and the rest of the world, or toward ourselves? What is your perception of Slovaks and Slovakia? 

What physical, symbolic, or personal boundaries and barriers did you have to overcome when moving to Slovakia? Moving to a different country is always a bit challenging, how did you cope with a new reality? How did it change you? 

What kind of boundaries do we create in our heads when dealing with people from different countries and cultures? To whom are we willing and able to open them? What stereotypes might people have regarding your country of origin and how do you react to it?

Selected articles (short stories, essays, opinions, etc.) will be published in [fjúžn] magazine and on the website fjuzn.sk. The authors of the published articles will receive a small financial reward. 

Suggested length: 5 400 characters (750 words). All articles will be edited before publishing. We accept articles in English and Slovak language (translation from English to Slovak will be arranged by [fjúžn]).

We welcome articles that reflect the theme, but we will be open to accepting articles dealing with other topics. 

Are you interested in participating but don’t have a specific idea of what to write about?

Here are some tips:

– What experience has shaped my identity?
– What labels do others give me
– My experience with Slovak foreign police
– The biggest cultural shock in Slovakia
– The day I started to like/dislike Slovaks
– Nobody knows that…
– It’s driving me crazy when…

Deadline: 30th of June 2022

Submit: anna@nadaciams.sk

You can see the latest magazine here: https://issuu.com/fjuzn/docs/issuu_8f9b8b5b4bafae

For more information write to: anna@nadaciams.sk and ema@nadaciams.s

————

Festival [fjúžn] hľadá píšucich autorov a autorky

Ste cudzinec alebo cudzinka žijúca na Slovensku? Hľadáme eseje do pripravovaného [fjúžn] magazínu, ktorý je súčasťou najväčšieho multikultúrneho festivalu na Slovensku – festivalu [fjúžn]. 

Téma: Vzťahy

Zaujímajú nás najmä texty, ktoré sa venujú téme vzťahov. Ako si utvárame vzťahy okolo nás, k ľuďom z iných krajín, k Európskej únii, svetu či k sebe samým? Aký máte vzťah ku Slovensku a jej obyvateľom a obyvateľkám? 

Aké hranice alebo bariéry ste museli prekonať po príchode na Slovensko? Presun do inej krajiny je vždy trochu náročný, ako ste sa vyrovnali s novou realitou? Zmenilo vás to? Ak áno, ako?

Aké hranice si vytvárame v hlave pri jednaní s ľuďmi z rôznych krajín a kultúr? Komu sme ochotní a schopní otvoriť ich? Aké stereotypy o vašej krajine majú Slováci a Slovenky a ako na ne reagujete? 

Hľadáme príspevky, eseje, krátke poviedky od ľudí, ktorí pochádzajú z cudziny a chceli by sa podeliť a svoje (dobré aj zlé) skúsenosti, zážitky, poznatky zo života na Slovensku.

Radi však publikujeme aj príspevky zamerané na iné témy. Prikladáme aj pár nápadov na články, ak by ste chceli usmernenie:

– Aké skúsenosti formovali moju identitu?
– Nálepky, ktoré mi pripisujú iní
– Moja skúsenosť s cudzineckou políciou
– Najväčší kultúrny šok zo Slovenska
– Čo o mne mnohí nevedia
– Kedy som začal/a mať Slovákov rád/a alebo nerád/a
– Šľak ma ide trafiť z…

Odporúčaná dĺžka je 5 400 znakov (750 slov). Všetky články prejdú pred publikovaním redakčnou úpravou.

Texty môžu byť aj v angličtine, preklad zabezpečíme. Ak by ste mali záujem o spoluprácu, kontaktujte Annu Jackovú na anna@nadaciams.sk a ema@nadaciams.sk

Najlepšie texty uverejníme vo festivalovom magazíne a na webe fjuzn.sk. Všetky texty, ktoré publikujeme, sú aj honorované. Pre približnú predstavu pripájame aj link na minuloročný magazín, do ktorého tiež písali cudzinci svoje skúsenosti so životom na Slovensku: https://issuu.com/fjuzn/docs/issuu_8f9b8b5b4bafae.

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter