Festivalový magazín 2020

[fjúžn] Magazine: Call For Writers

Text [fjúžn]
FOTO Jana Gombiková

Be part of the biggest multicultural event in Slovakia – Festival [fjúžn]. We are looking for writing contributors to our festival’s magazine

Theme: Borders, Boundaries, Barriers

We are primarily interested in articles reflecting the current situation with borders. How a worldwide pandemic changed our thinking of borders?

What physical, symbolic, or personal boundaries and barriers did you have to overcome when moving to Slovakia? Moving to a different country is always a bit challenging, how did you cope with a new reality? How did it change you?

What kind of boundaries do we create in our heads when dealing with people from different countries and cultures? To whom are we willing and able to open them? What stereotypes might people have regarding your country of origin and how do you react to it?

Selected articles (short stories, essays, opinions, etc.) will be published in [fjúžn] magazine and on the website fjuzn.sk. The authors of the published articles will receive a small financial reward.

Suggested length: 5 400 characters (750 words). All articles will be edited before publishing. We accept articles in English and Slovak language (translation from English to Slovak will be arranged by [fjúžn]).

We welcome articles that reflect the theme, but we will be open to accepting articles dealing with other topics.

Are you interested in participating but don´t have a specific idea of what to write about?

Here are some tips:

– What experience has shaped my identity?
– Nobody knows that…
– What labels do others give me
– The biggest cultural shock in Slovakia
– The day I started to like/dislike Slovaks
– My experience with Slovak foreign police.
– It´s driving me crazy when…

Deadline: 23rd of July 2021

Submit: anna@nadaciams.sk

You can see our previous magazines here:

Magazine 2020: FJÚŽN
Magazine 2019: Identity 
Magazine 2018: trʌst

For more information write to: anna@nadaciams.sk and elena@nadaciams.sk

_f3a8827.jpg

Festival [fjúžn] hľadá píšucich autorov a autorky

Okrem pestrého programu pripravujeme aj magazín v tlačenej podobe, v ktorom dávame priestor cudzincom a cudzinkám žijúcim na Slovensku.

Téma: Hranice

Zaujímajú nás najmä texty, ktoré sa venujú hraniciam (fyzickým či symbolickym). Ako celosvetová pandémia zmenila naše uvažovanie o hranicicha?

Aké hranice alebo bariéry ste museli prekonať po príchode na Slovensko? Presun do inej krajiny je vždy trochu náročný, ako ste sa vyrovnali s novou realitou? Zmenilo vás to? Ak áno, ako?

Aké hranice si vytvárame v hlave pri jednaní s ľuďmi z rôznych krajín a kultúr? Komu sme ochotní a schopní otvoriť ich? Aké stereotypy o vašej krajine Slováci majú a ako na ne reagujete?

Hľadáme príspevky, eseje, krátke poviedky od ľudí, ktorí pochádzajú z cudziny a chceli by sa podeliť a svoje (dobré aj zlé) skúsenosti, zážitky, poznatky zo života na Slovensku.

Radi však publikujeme aj príspevky zamerané na iné témy. Prikladáme aj pár nápadov na články, ak by ste chceli usmernenie:

– Aké skúsenosti formovali moju identitu?
– Čo o mne mnohí nevedia
– Nálepky, ktoré mi pripisujú iní
– Najväčší kultúrny šok zo Slovenska
– Kedy som začal/a mať Slovákov rád/nerád
– Moja skúsenosť s cudzineckou políciou
– Šľak ma ide trafiť z…

Odporúčaná dĺžka je 5 400 znakov (750 slov). Všetky články prejdú pred publikovaním redakčnou úpravou.

Deadline: 23.07.2021

Posielajte na: anna@nadaciams.sk

Najlepšie texty uverejníme vo festivalovom magazíne a na webe fjuzn.sk. Všetky texty, ktoré publikujeme, sú aj honorované. Pre približnú predstavu pripájame aj linky na naše predchádzajúce magazíny, do ktorého tiež písali cudzinci svoje skúsenosti so životom na SR.

Magazine 2020: FJÚŽN
Magazine 2019: Identity
Magazine 2018: trʌst

Texty môžu byť aj v angličtine, preklad zabezpečíme. Ak by ste mali záujem o spoluprácu, kontaktujte Annu Jackovú na anna@nadaciams.sk a elena@nadaciam.sk

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter