Aktivity

ICORN

Mesto Bratislava sa zaradí na mapu miest, ktoré poskytujú prenasledovaným umelcom a autorkám dočasné útočisko. Za vstupom hlavného mesta do medzinárodnej siete ICORN (International Cities of Refuge Network) stoja dve organizácie, OZ literarnyklub.sk a Nadácia Milana Šimečku. ICORN sa od svojho vzniku v roku 2006 snaží pomáhať prenasledovaným autorom, umelkyniam, karikaturistom či novinárkam, ktorých sa domáce krajiny snažili umlčať. V členských mestách im poskytuje dvojročné rezidenčné pobyty, kde môžu slobodne tvoriť.

Festival [fjúžn]

Spoznajte svet, ktorý máme doma. Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku od roku 2006.

Svetový deň utečencov

Komunitné podujatie s bohatým inkluzívnym programom s komunitami cudzincov cez ochutnávku afganskej či somálskej kuchyne, prezentáciu ukrajinskej i bahájskej komunity, diskusie, koncerty a mnoho ďalšieho. 

[fjúžn] walks

[fjúžn] walks ukazuje mestá očami tých, ktorí pochádzajú z iných krajín, ale Slovensko sa stalo ich domovom.

[fjúžn] na cestách

Festival [fjúžn] vyráža z Bratislavy do ďalších miest Slovenska

Art of [fjúžn]

Umelecké projekty, spolupráce a Open Cally, ktoré vznikli v programe [fjúžn]

Archipelágo

Objekt Archipelágo je kruhová inštalácia vo verejnom priestore, ktorú využívame na rôzne umelecko-spoločenské účely.

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter