AIC – Asia Info Centre – predstavujeme

Text

Pod názvom Asia Info Centre nájdete know-how, energiu a obrovský potenciál ľudí, ktorých spoločným cieľom je zblížiť región strednej Európy a dynamicky rastúcej východnej Ázie. Veríme, že vzdelávanie, praktická skúsenosť, vzájomné interakcie a zdieľanie spoločných hodnôt sú prvým krokom pre dosiahnutie tohto cieľa.

Od roku 2010 bolo občianske združenie Ázijské Info Centrum CSR aktivitou firmy N-Partner Group, ktorá aktívne obchoduje s Áziou, pomáha tuzemským firmám presadiť sa v Ázii a zahraničným investorom v strednej Európe. Rozhodli sme sa aj takýmto spôsobom prispieť k zvýšeniu životnej úrovne na Slovensku. AIC tu zohrávalo dôležitú úlohu akéhosi centra rozvoja ľudského potenciálu.

Dnes sa AIC nachádza na pozícii jednotky medzi organizáciami, ktoré svojim študentom ponúkajú kvalitné vzdelanie a budúcnosť, pričom nadobudnuté vedomosti môžu upevniť a využiť v praxi.  Naším cieľom do budúcnosti je povýšiť status jazykovej školy AIC na úroveň medzinárodne uznávaného inštitútu, ktorý v spolupráci s renomovanými univerzitami bude prevádzkovať špeciálny študijný odbor za účelom širšieho nadviazania vzťahov s trhmi východnej Ázie. Prostredníctvom nedávno zahájených programov work&study chceme našim najlepším študentom ponúknuť možnosť praxe či stáže priamo v renomovaných ázijských spoločnostiach. Veríme , že takáto spolupráca prinesie okrem ekonomických výhod aj zvýšenie tolerancie k rozmanitosti ľudských rás a kultúr, ktoré sa už nachádzajú i na Slovensku. Miesto strachu si z nich môžeme zobrať to dobré, to čo rozvinie naše vedomie a naučí nás byť lepšími bytosťami – poznanie.

AIC v rámci PR dáva priestor aktivistom a dobrovoľníkom ako aj partnerským inštitúciám osloviť našu komunitu a pozvať ich na podujatia, ktoré tematicky súvisia s Áziou. Organizujeme aj vlastné akcie a jednou z bude aj Ázijský deň na festivale [fjúžn]. O našich aktivitách a ponuke služieb sa dozviete viac na www.asiainfo.sk.

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter